Lidmaatschap
     

Terug naar startpagina 

 
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de KNVvL afdeling Luchtvaartkennis bedraagt 58,00 ( 29,00, voor junior leden); verder heeft men dan stemrecht op de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling, en is men aspirant lid van de Air Britain Branch Netherlands. Als lid ontvangt men ook de regelmatig verschijnende publicaties van luchtvaartkennis (zoals in het verleden het 'Uiver' dossier en het 'Spijker' boek). Indien men al lid is van een andere afdeling van de KNVvL kost het lidmaatschap van de afd. LVK slechts 38 extra; verdere info: KNVvL, Houttuinlaan 16A, 3447 GM Woerden, Telefoon: 0348-437060.
Aanmeldingen via de KNVvL

Voor verdere info: Loet Kuipers tel. 030 8785187 (verwijder xx-en uit het email adres voor verzending!).
Jaarabonnement
Een jaarabonnement op het blad LuchtvaartKennis kost 35 euro per jaar. Eenvoudig abonneren door overschrijving van 35 euro op Postbank rekening nr. 3447338 t.n.v. Air Britain Netherlands Branche, Utrecht. De al verschenen nummers van het jaar worden dan eveneens toegezonden. Eventuele nadere inlichtingen bij Loet Kuipers, telefoon 030 8785187. Losse nummers van LuchtvaartKennis kosten 8,50 euro.