Lidmaatschap
     

Terug naar startpagina 

 
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de KNVvL afdeling Luchtvaartkennis bedraagt 66,00 ( 33,00 voor een lidmaatschap vanaf 1 juli), waarvoor de bladen LuchtvaartKennis en Verenigde Vleugels worden toegezonden; verder heeft men dan stemrecht op de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling, en is men aspirant lid van de Air Britain Branch Netherlands. Als lid ontvangt men ook de regelmatig verschijnende publicaties van luchtvaartkennis (zoals in het verleden het 'Uiver' dossier en het 'Spijker' boek). Indien men al lid is van een andere afdeling van de KNVvL kost het lidmaatschap van de afd. LVK slechts 33 extra ( 16,50 voor een lidmaatschap vanaf 1 juli); verdere info: KNVvL, Houttuinlaan 16A, 3447 GM Woerden, Telefoon: 0348-437060.

Voor verdere info: Loet Kuipers tel. 030 8785187 (verwijder xx-en uit het email adres voor verzending!).
Jaarabonnement
Een jaarabonnement op het blad LuchtvaartKennis kost 34 euro per jaar. Eenvoudig abonneren door overschrijving van 34 euro op Postbank rekening nr. 3447338 t.n.v. Air Britain Netherlands Branche, Utrecht. De al verschenen nummers van het jaar worden dan eveneens toegezonden. Eventuele nadere inlichtingen bij Loet Kuipers, telefoon 030 8785187. Losse nummers van LuchtvaartKennis kosten 8,50 euro.