luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Projecten 

Abonnementen en lidmaatschap 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- Lijst met KLM Telgrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.


LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt óók de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek één van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
- besprekening van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Harm J. Hazewinkel (hoofdredacteur) en Arno Landewers.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiële bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.1 2014, 63ste jaargang):
 • Fokkers Duitse staatsburgerschap door Jos Slottje
  Uit documenten blijkt dat Fokker tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse autoriteiten, als belangrijke wapenleverancier (met name het machinegeweer synchronisatie systeem, dat een vlieger in staat stelde tussen de bladen van zijn draaiende propeller door te schieten), werd gedwongen de Duitse nationaliteit aan te nemen. Toen na het einde van de oorlog Fokker zijn bedrijf naar Nederland wilde verhuizen heeft hij pogingen gedaan van zijn Duitse paspoort af te komen, onder meer door (tegen betaling) hoge militairen op schrift te laten verklaren dat zijn Duitse staatsburgerschap niet vrijwillig was.
 • De Havilland DH.60 Moth in Nederlands-Indië door J.M. Grisnich
  Terwijl in Nederland de (kleine) vooroorlogse markt voor sportvliegtuigen werd gedomineerd door Pander en Koolhoven, was in de Indische archipel de Britse Moth populair. Enkele machines kenden een interessante levensloop: zo verhuisde er één (door de lucht) naar Luxemburg, terwijl een andere machine meerdere keren herrees uit de puinhopen na een ongeval. Het artikel behandeld uitgebreid de levensloop van alle Indische Moths.
 • De metalen vliegtuigen van Adolf K. Rohrbach (1889-1939) door G.J. Staalman
  Deel 1 van een artikel over de Duitse vliegtuigbouwer Adolf Rohrbach (1889-1939), een pionier op het gebied van bouw van metalen vliegtuigen. Zijn meest invloedrijke ontwerp, de E 4/20 Staaken, ontwikkelde hij al vroeg in zijn carrière. Hierna legde hij zich toe op de bouw van vliegboten, onder meer in samenwerking met de befaamde constructeur Kurt Tank.
 • Biografische bouwstenen - W.C.J. Versteegh
  Willem Versteegh behoeft nauwelijks nadere introductie, zijn verdiensten voor de LVA, KLM en KNILM zijn elders uitgebreid beschreven. Hoewel hij eind 1935 in dienst kwam bij de KNILM als hoofd vliegdienst, blijkt uit documenten uit het KLM (aspirant) vliegers archief dat hij in 1934 enkele (les)vluchten met KLM vliegtuigen heeft gemaakt. We publiceren de bevindingen van deze lesvluchten, waaruit bleek dat het vliegen op instrumenten op zware machines in ieder geval totaal anders was dan vliegen in een Fokker D.VII.

  Vaste rubrieken:
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.
 • Boekbesprekingen: E. van Loo - "Eenige wakkere jongens" - Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945 (uitgeverij Boom); A. van Wijk - Verhalen van een dolende wolkenridder (Elikser) en W. Bittner - Lufthansa im Krieg - die Jahre 1939-1945 (Lanasta).

  Inhoud oudere nummers

  Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten 8.50 Euro. Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (33 Euro per jaar voor 4 nummers) kunt u contact opnemen met de penningmeester.


  De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
  Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt geïnteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels en de KNVvL periodiek Airsport Mail. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

  - Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
  - Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken en CD-ROMS's (in de afgelopen jaren onder andere het "Uiver dossier", een boek over vliegtuigbouwer Spijker en een CD-ROM met historische foto's) of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
  - Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.


  Samenwerking met avianet.eu
  Per 1 mei 2011 werkt de Afdeling Luchtvaartkennis samen met avianet. Vanaf die dag zijn een aantal in het verleden gepubliceerde klassieke artikelen uit LUCHTVAARTKENNIS online beschikbaar op avianet.eu. Ook is een selectie unieke foto's (van vooral internationale luchtvaartevenementen uit de jaren '60 en '70) te bekijken.

  Doel van deze samenwerking is enerzijds bekendheid geven aan de Afdeling Luchtvaartkennis en het door haar gepubliceerde materiaal, en anderzijds de lezers van avianet.eu een verdieping en uitbreiding bieden met informatie. Zowel het aantal artikelen als de fotocollectie zullen regelmatig uitgebreid worden. U kunt de nieuwe sectie van avianet.eu hier vinden.

  Avianet.eu is de opvolger van avianet.nl, gestart in 1999 en één van de eerste Nederlandstalige websites op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Avianet.eu is gericht op de lucht- en ruimtevaart in de Benelux, maar met aandacht voor interessante gebeurtenissen en verhalen daarbuiten. Avianet.eu wordt gepubliceerd door Aerospace Information Service, een uitgeverij gevestigd te Made (N-Br.). Voor meer informatie: Aerospace Information Service vinden.


Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. Recente uitgaven zijn een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
het "Panderboek", het "Uiverdossier", het "Spijkerboek", "A t/m Z" en de digitalisering van de negatieven collectie

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend geïnteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 is een deel van de collectie (Nederlandse civiele vliegtuigen) op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Aan een deel met foto's van Nederlandse militaire vliegtuigen wordt inmiddels hard gewerkt, in 2014 komt dit deel beschikbaar. Nadere informatie over de uitgebrachte CD is te vinden onder projecten
Voor inlichtingen: Arno Landewers


Ieder jaar organiseert Luchtvaartkennis de Nederlandse Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen.

Vliegtuigherkenning als hobby is al meer dan 65 jaar oud; de NVHK en de afdeling Luchtvaartkennis vormen daarom sinds jaar en dag een onlosmakelijk combinatie.

Geschiedenis van vliegtuigherkenning als hobby en de NVHK
Verslag en uitslag NVHK 2004
Verslag en uitslag NVHK 2005
Verslag en uitslag NVHK 2006
Verslag en uitslag NVHK 2007
Verslag en uitslag NVHK 2008
Verslag en uitslag NVHK 2009
Verslag en uitslag NVHK 2011
In 2012 en 2013 is geen NVHK gehouden wegens problemen van organisatorische aard.

Jaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!

De jaarvergadering 2014 vond plaats op 15 maart j.l. in Aviodrome op vliegveld Lelystad.
De uitnodiging vindt U hier, de notulen van de jaarvergadering 2013 hier.


Luchtvaartkennis forum
Voor lezers van Luchtvaartkennis en geïnteresseerden is er op yahoogroups een forum opgezet. Doel van het forum is het bieden van een platform voor het stellen van vragen betreffende luchtvaarthistorie aan medelezers en voor het voeren van discussies rond luchtvaarthistorie of de KNVvL/Luchtvaartkennis/Air-Britain Branch Netherlands. Ook kunnen foto's op het forum worden gezet (er zijn o.a. 70 foto's te vinden uit het album van A.G. von Baumhauer). Het forum kan hier worden gevonden. Lid worden van het forum kan door een lege email te sturen naar lvk-forum-subscribe@yahoogroups.com