luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
LUCHTVAARTKENNIS digitaal 

Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Publikaties 

Abonnementen en lidmaatschap 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Nederland (na mei 2014), Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- De jaarvergadering 2021 is in verband met de Covid-19 pandemie tot nadere orde uitgesteld.
- Door Verenigde Vleugels wordt de serie "Uitgelicht" uitgegeven, over vliegtuigtypen welke in Nederland en BelgiŽ een rol hebben gespeeld. Zowel deel 1 (Fokker F.7-3m), deel 2 (Sud Aviation SE 210 Caravelle), deel 3 (Fokker F28 Fellowship) als deel 4 (Lockheed Constellation) zijn geschreven door de LUCHTVAARTKENNIS redactie. Meer informatie vindt U hier.
- Half september 2016 is de publicatie "PK-, het luchtvaartuig register van Nederlands-IndiŽ tot en met 1942" (door Harm Hazewinkel) uitgekomen. Dit boekje (A4 format, 56 pagina's) geeft een gedetailleerd overzicht van alle vliegtuigen welke tot en met 1942 (de capitulatie van Nederlands-IndiŽ) in het Nederlands-Indische luchtvaartuig register zijn ingeschreven. Leden ontvingen deze uitgave gratis. Uiteraard is dit boekje ook te koop. Meer informatie hier.
- Begin 2016 is de DVD "Luchtvaartkennis digitaal archief 1953-2009" uitgekomen, welke leden gratis krijgen toegezonden. De DVD bevat alle door ons uitgegeven nummers van "Mededelingen" en LUCHTVAARTKENNIS tot en met 2009. Meer informatie hier.
- Nummers van LUCHTVAARTKENNIS vanaf 2010, en ouder dan vijf jaar, worden digitaal beschikbaar gesteld via de website van de KNVvL.
- Begin maart 2015 is een tweede CD-ROM uitgekomen met opnamen uit de Luchtvaartkennis fotocollectie. Het betreft opnamen van Nederlandse militaire vliegtuigen. Meer informatie hier.
- Het Nederlands Luchtvaartuig Register per begin mei 2014 (en alle mutaties sindsdien) is online beschikbaar; inclusief aanvullingen uit niet officiŽle bronnen.
- Lijst met KLM Telegrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt ůůk de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek ťťn van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
- besprekening van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Arno Landewers (hoofdredacteur) en Loet Kuipers, als adviseur treedt Harm Hazewinkel op.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiŽle bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.1 2021, 71ste jaargang):
 • Waterstof als vliegtuigbrandstof- een historie, door Arno Landewers
  Onlangs onthulde Airbus drie conceptuele ontwerpen voor verkeersvliegtuigen die waterstof als brandstof gebruiken. Waterstof is begin deze eeuw weer in de belangstelling gekomen als schoner alternatief voor kerosine. Maar de gedachte is niet nieuw: in de jaren 20 en 30 werd waterstof als brandstof al serieus overwogen, later draaiden experimentele motoren op waterstof en in de jaren 50 vloog voor het eerst een vliegtuig op waterstof.
 • Kapitein Leendertz, de Bristol Pullman en de vlucht IndiŽ- Nederland, door Harm J. Hazewinkel
  In de jaren 1919-1920 werden meerdere plannen gemaakt om Nederland en IndiŽ door de lucht met elkaar te verbinden. Een van die plannen werd gemaakt door kapitein Willem Leendertz van de Luchtvaart Afdeling van het KNIL en die Ė voorgenomen- vlucht was om meer dan ťťn reden opmerkelijk.
 • Nederlandse vliegers in Duitse dienst, door Frits Gerdessen en Anne Tjepkema
  Velen zullen het antwoord op de vraag wie de eerste Nederlandse jetvlieger was, schuldig blijven. Op zijn best mag je een antwoord verwachten richting Jan Flinterman, instructeur op de Gloster Meteor en Formule 1-coureur. Maar het was Ė met een slag om de arm Ė in 1945 Eddy de Graaff die op de Messerschmitt Me-262 werd geconverteerd. Naast De Graaff deed ranggenoot reserve sergeant-vlieger Jan Kuhn tijdens de Tweede Wereldoorlog eveneens dienst als vlieger in de Luftwaffe. In dit artikel behandelen wij voorts de lotgevallen van ander Nederlands vliegend personeel in Duitse dienst als vlieger en niet-vlieger.
 • Hawker Hurricanes voor de LVA, door Frits Gerdessen
  In 1937-1938 toonde de LVA grote belangstelling voor de Hawker Hurricane, waarbij levering in twee series werd overwogen, om voor de tweede serie eventueel voor de Supermarine Spitfire te kunnen kiezen. Voor de Spitfire werd zelfs geinformeerd naar mogelijkheden voor licentiebouw. In 1939 werd echter besloten de goedkopere Koolhoven FK.58 aan te schaffen, tegen de zin van de LVA.

  Verder een aanvulling over het artikel "Ploon- De stoottroepen gaan vliegen" in 2020-4 door Coert Munk en enkele anekdotes over de Fokker F.28 door Jan Keersemaker.

  Vaste rubrieken:
 • in model: Fokker F.VIIa van de KLM, door Thijs de Boer
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.
 • Boekbesprekingen (Fairey Firefly door Matthew Willis (Key Books, 2020); Vliegende Hollanders; het ware verhaal van Antony Fokker & Albert Plesman door Marc Dierikx (Boom, 2020); Vliegende Hollanders; pioniers van de Nederlandse luchtvaart, naar het scenario van de gelijknamige televisieserie door Chris Houtman (Xander Uitgevers, 2020); Werkpaard en vredesduif Ė De de Havilland D.H. 89 Dragon Rapide en Dominie in Nederland en IndiŽ door Theo Wesselink (Dutch Aviation Publications, 2020); Netherlands East Indies Air Transport units of the Militaire Luchtvaart KNIL (Aviation Corps of the Royal NEI Army) and their aircraft in Australia and Java, 16 January 1943- 1 November 1946 door P.C. Boer (Dutch Aviation Publications, 2020) en Vliegen als een vogel- de historie van het Nederlandse zweefvliegen door Wim Adriaansen (Stichting Nederlands Historisch Zweefvliegarchief, 2020) )

  Inhoud oudere nummers

  Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten EUR 9,50 (voor de recente nummers). Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (EUR 37 per jaar voor vier nummers) kunt u contact opnemen met de voorzitter.


  De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
  Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt geÔnteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, en 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

  - Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
  - Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken, CD-ROM's en DVD's of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
  - Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. De meest recente uitgaven zijn een overzicht voor het vooroorlogse Nederlands-Indische luchtvaartuig register, een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
Zie hier voor nadere details.

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend geÔnteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 en begin 2015 zijn delen van de collectie op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Nadere informatie over de uitgebrachte CD-ROM's is hier te vinden.
Voor inlichtingen: Arno LandewersJaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!