luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Projecten 

Abonnementen en lidmaatschap 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- Lijst met KLM Telgrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.


LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt ˇˇk de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek ÚÚn van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
- besprekening van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Harm J. Hazewinkel (hoofdredacteur) en Arno Landewers.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiŰle bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.2 2014, 63ste jaargang):
 • De Supermarine Swift en de Nederlandse luchtmacht door Arno Landewers
  Begin jaren 50 werd in NAVO verband gezocht naar een opvolger voor de eerste generatie straalvliegtuigen. Omdat het Amerikaanse militaire hulpprogramma de Britse luchtvaartindustrie steunde, werd duidelijk dat de Gloster Meteors en Republic Thunderjets van de Nederlandse luchtstrijdkrachten zouden worden opgevolgd door een Brits type. De Supermarine Swift werd lang gezien als gedroomde kandidaat, maar uiteindelijk beslisten de Amerikaanse financiers ten faveure van de Hawker Hunter. Achteraf waarschijnlijk terecht, maar destijds kwam die keuze als een verrassing. Het artikel beschrijft uitgebreid de achtergronden van de aankoop en de ontwikkeling van zowel Swift als Hunter.
 • De Zweefvlieg van Charles van Hoos door Wim Adriaansen
  In de Jaren 30 construeerde Charles van Hoos in Nijmegen een eigen ontworpen zweefvliegtuig, dat in maart 1936 voor het eerst vloog. Het artikel beschrijft de levensloop van van Hoos en uiteraard het zweefvliegtuig zelf (dat de Zweefvlieg heette) en is ge´llustreerd met nooit eerder gepubliceerde foto's uit een familiealbum. Van Hoos was werkzaam bij Werkspoor in Utrecht, en onder meer betrokken bij de productie van de Fokker G-1; U vindt tevens enkele opnamen van de bouw van vleugels en rompdelen van de G-1 in het artikel.
 • De metalen vliegtuigen van Adolf K. Rohrbach (1889-1939) door G.J. Staalman
  Deel 2 van een artikel over de Duitse vliegtuigbouwer Adolf Rohrbach (1889-1939), een pionier op het gebied van bouw van metalen vliegtuigen. In dit deel de beschrijving van de ondergang van de Rohrbach fabriek en de daarop volgende activiteiten voor Weserflug.
 • Gemeentewapen uit koffiealbum - Hoe de PH-TDM de naam "Aalsmeer" kreeg door Jan Willem de Wijn
  In 1948 kreeg de KLM Douglas C-54B Skymaster PH-TDM op papier de naam "Aalsmeer". Kort daarop werden zowel naam als gemeentewapen op de romp van het toestel aangebracht. Alleen gebeurde dat buiten de gemeenste Aalsmeer om, en het gemeentewapen klopte ook al niet! Een reconstructie.

  Verder in dit nummer aandacht voor het project "vervlogen vliegvelden" van Coert Munk en Jan Willem de Wijn en een puzzel rond vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog.

  Vaste rubrieken:
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.
 • Boekbesprekingen: N. Geldhof - Dornier Wal - de eerste grote zeeverkenner van de Marine Luchtvaartdienst (uitgeverij Geromy); G. Casius en F.P. Schulte (redactie) - Koninklijke Luchtmacht in Nederlands Nieuw-Guinea (uitgeverij Lanasta); T. Wesselink - Amerikaanse Fokkervliegtuigen - een ge´llustreerd productie-overzicht (uitgeverij Dutch Aviation Publications); E. Hoogschagen - WM-21 Sˇlyom (uitgeverij Lanasta) en G. Dibets - Malden en de N.A.V.O./G. Graat - Een vliegtuigfabriek in Cuijk (artikelen in uitgaven van resp. Heemkunde Malden en Historische Kring "land van Cuijk").

  Inhoud oudere nummers

  Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten 8.50 Euro. Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (33 Euro per jaar voor 4 nummers) kunt u contact opnemen met de penningmeester.


  De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
  Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt ge´nteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels en de KNVvL periodiek Airsport Mail. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

  - Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
  - Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken en CD-ROMS's (in de afgelopen jaren onder andere het "Uiver dossier", een boek over vliegtuigbouwer Spijker en een CD-ROM met historische foto's) of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
  - Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.


  Samenwerking met avianet.eu
  Per 1 mei 2011 werkt de Afdeling Luchtvaartkennis samen met avianet. Vanaf die dag zijn een aantal in het verleden gepubliceerde klassieke artikelen uit LUCHTVAARTKENNIS online beschikbaar op avianet.eu. Ook is een selectie unieke foto's (van vooral internationale luchtvaartevenementen uit de jaren '60 en '70) te bekijken.

  Doel van deze samenwerking is enerzijds bekendheid geven aan de Afdeling Luchtvaartkennis en het door haar gepubliceerde materiaal, en anderzijds de lezers van avianet.eu een verdieping en uitbreiding bieden met informatie. Zowel het aantal artikelen als de fotocollectie zullen regelmatig uitgebreid worden. U kunt de nieuwe sectie van avianet.eu hier vinden.

  Avianet.eu is de opvolger van avianet.nl, gestart in 1999 en ÚÚn van de eerste Nederlandstalige websites op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Avianet.eu is gericht op de lucht- en ruimtevaart in de Benelux, maar met aandacht voor interessante gebeurtenissen en verhalen daarbuiten. Avianet.eu wordt gepubliceerd door Aerospace Information Service, een uitgeverij gevestigd te Made (N-Br.). Voor meer informatie: Aerospace Information Service.


Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. Recente uitgaven zijn een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
het "Panderboek", het "Uiverdossier", het "Spijkerboek", "A t/m Z" en de digitalisering van de negatieven collectie

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend ge´nteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 is een deel van de collectie (Nederlandse civiele vliegtuigen) op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Aan een deel met foto's van Nederlandse militaire vliegtuigen wordt inmiddels hard gewerkt, in 2014 komt dit deel beschikbaar. Nadere informatie over de uitgebrachte CD is te vinden onder projecten
Voor inlichtingen: Arno Landewers


Ieder jaar organiseert Luchtvaartkennis de Nederlandse Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen.

Vliegtuigherkenning als hobby is al meer dan 65 jaar oud; de NVHK en de afdeling Luchtvaartkennis vormen daarom sinds jaar en dag een onlosmakelijk combinatie.

Geschiedenis van vliegtuigherkenning als hobby en de NVHK
Verslag en uitslag NVHK 2004
Verslag en uitslag NVHK 2005
Verslag en uitslag NVHK 2006
Verslag en uitslag NVHK 2007
Verslag en uitslag NVHK 2008
Verslag en uitslag NVHK 2009
Verslag en uitslag NVHK 2011
In 2012 en 2013 is geen NVHK gehouden wegens problemen van organisatorische aard.

Jaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!

De jaarvergadering 2014 vond plaats op 15 maart j.l. in Aviodrome op vliegveld Lelystad.
De uitnodiging vindt U hier, de notulen van de jaarvergadering 2013 hier.


Luchtvaartkennis forum
Voor lezers van Luchtvaartkennis en ge´nteresseerden is er op yahoogroups een forum opgezet. Doel van het forum is het bieden van een platform voor het stellen van vragen betreffende luchtvaarthistorie aan medelezers en voor het voeren van discussies rond luchtvaarthistorie of de KNVvL/Luchtvaartkennis/Air-Britain Branch Netherlands. Ook kunnen foto's op het forum worden gezet (er zijn o.a. 70 foto's te vinden uit het album van A.G. von Baumhauer). Het forum kan hier worden gevonden. Lid worden van het forum kan door een lege email te sturen naar lvk-forum-subscribe@yahoogroups.com