luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Publikaties 

Abonnementen en lidmaatschap 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Nederland (na mei 2014), Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- Bestuursvacature: de huidige penningmeester van de Afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL/Air-Britain Branch Netherlands heeft te kennen gegeven uiterlijk na de jaarvergadering 2016 te willen stoppen met zijn werkzaamheden. Wij zijn derhalve op zoek naar een opvolger. Werkzaamheden: het bijhouden van de financiŰle-administratie en het uitbrengen van een financieel jaarverslag van de KNVvL afd. Luchtvaartkennis en de Air-Britan Branch Netherlands. Heeft U interesse en/of wilt U graag nader ge´nformeerd worden: graag een email naar de secretaris (secretaris.luchtvaartkennis@knvvl.nl).
- De jaarvergadering 2015 vond plaats op 14 maart in het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum van de Stichting CRASH 1940-1945 in Aalsmeerderbrug. Onder een flinke belangstelling werd o.a. gepraat over de mogelijkheden ons blad ook in digitale vorm uit te geven.
- Begin maart is een tweede CD-ROM uitgekomen met opnamen uit de Luchtvaartkennis fotocollectie. Het betreft opnamen van Nederlandse militaire vliegtuigen. Meer informatie hier.
- Het Nederlands Luchtvaartuig Register per begin mei 2014 (en alle mutaties sindsdien) is online beschikbaar; inclusief aanvullingen uit niet officiŰle bronnen.
- Lijst met KLM Telegrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt ˇˇk de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek ÚÚn van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
- besprekening van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Harm J. Hazewinkel (hoofdredacteur) en Arno Landewers.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiŰle bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.2 2015, 64ste jaargang):
 • De Luchtvaartafdeling en de legermanoeuvres van 1916, door Frits Gerdessen
  In 1916 kwam bij de Nederlandse legerleiding het plan op om, net als in 1911 en 1913, grote manoeuvres te organiseren, waarbij ook weer vliegtuigen zouden worden ingezet. De Luchtvaartafdeeling (LVA) beschikte inmiddels over voldoende personeel en materieel om bij beide partijen een kleine vliegtuigafdeling in te delen. Aan deze manoeuvres werd geen ruchtbaarheid gegeven. Tijdens de oefening, tussen 20 en 27 september 1916 gehouden in het oosten van Noord-Brabant en het aangrenzende deel van Gelderland, werden een aantal Farman's en waarschijnlijk enkele ge´nterneerde vliegtuigen ingezet vanaf provisorische vliegveldjes bij Ravenstein en Waalre. In een artikel over deze oefeningen leest U in detail over de inzet van de vliegtuigen, en de bevindingen.
 • Maar telt het doel alleen - de zweeftoestellen van Walton von Hemert, door Wim Adriaansen
  In 1911 bouwt de zeventienjarige Walton von Hemert in Amersfoort een eigen zweefvliegtuig, waarmee hij in februari van dat jaar, gesleept door een auto, op een militair oefenterrein bij Amersfoort enkele zweefvluchten maakt, die eindigen in een ongeluk waarbij het toestel flink beschadigd werd. Hierna bouwde von Hemert een tweede toestel, een "biplane" die ook beschadigd raakte. In LUCHTVAARTKENNIS 2/2015 een beschrijving van beide toestellen, de vluchten en de achtergronden, met nooit eerder gepubliceerde foto's en maatschetsen van beide zweefvliegtuigen.
 • "Fitzcarraldo" in Suriname, door Theo Wesselink
  Een kort artikel over het vervoer per Fairchild C-82 Packet van een baggermolen voor de goudindustrie in Suriname tijdens de jaren '60.
 • Civiele Koolhovens: de F.K. 23(a) en de F.K. 31, door Jan Grisnich
  Dit betreft een uitgebreide aanvulling op eerder in LUCHTVAARTKENNIS verschenen artikelen over de door Frits Koolhoven ontworpen NVI F.K. 31. In een poging van de Nationale Vliegtuig Industrie (NVI) om in december 1925 met een F.K. 31 en een (ook door Koolhoven ontworpen) BAT F.K. 23a demonstratievluchten in Brussel te kunnen geven werden de machines ingeschreven in het Nederlands Luchtvaartuigregister. Echter, het Ministerie van Waterstaat weigerde toestemming voor vluchten met deze machines. U kunt over de achtergronden van deze perikelen lezen in deze aanvulling.
 • De gemilitariseerde Fokker F.XVIII PJ-AIO "Oriol", door Nico Geldhof
  Een beschrijving van de achtergronden rond de inzet van een van de KLM afkomstige Fokker F.18 voor de luchtverdediging van de olieraffinaderijen op de Nederlandse Antillen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • "Flak-Bait"- via Schiphol naar Smithsonian, door Jan Willem de Wijn
  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Schiphol diverse malen aangevallen door Martin B-26B Marauders van de Amerikaanse luchtmacht. In dit artikel wordt een algemeen overzicht van drie grote aanvallen gegeven, en daarna wordt ingegaan op ÚÚn enkele B-26B, namelijk de "Flak-Bait". Dit toestel is kort na het einde van de oorlog tentoongesteld op Schiphol, en is momenteel onder restauratie bij het National Air and Space Museum in Washington.


  Vaste rubrieken:
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.
 • Boekbespreking:
  Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tot 1980 - Theo Wesselink (Dutch Aviation Publications/Theo Wesselink);


  Inhoud oudere nummers

  Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten EUR 8,50 (voor de recente nummers). Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (EUR 34 per jaar voor 4 nummers) kunt u contact opnemen met de penningmeester.


  De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
  Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt ge´nteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels en de KNVvL periodiek. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

  - Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
  - Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken en CD-ROMS's (in de afgelopen jaren onder andere het "Uiver dossier", een boek over vliegtuigbouwer Spijker en twee CD-ROM's met historische foto's) of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
  - Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.


  Samenwerking met avianet.eu
  Per 1 mei 2011 werkt de Afdeling Luchtvaartkennis samen met avianet. Vanaf die dag zijn een aantal in het verleden gepubliceerde klassieke artikelen uit LUCHTVAARTKENNIS online beschikbaar op avianet.eu. Ook is een selectie unieke foto's (van vooral internationale luchtvaartevenementen uit de jaren '60 en '70) te bekijken.

  Doel van deze samenwerking is enerzijds bekendheid geven aan de Afdeling Luchtvaartkennis en het door haar gepubliceerde materiaal, en anderzijds de lezers van avianet.eu een verdieping en uitbreiding bieden met informatie. U kunt de LUCHTVAARTKENNIS sectie van avianet.eu hier vinden.

  Avianet.eu is de opvolger van avianet.nl, gestart in 1999 en ÚÚn van de eerste Nederlandstalige websites op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Avianet.eu is gericht op de lucht- en ruimtevaart in de Benelux, maar met aandacht voor interessante gebeurtenissen en verhalen daarbuiten. Avianet.eu wordt gepubliceerd door Aerospace Information Service, een uitgeverij gevestigd te Made (N-Br.). Voor meer informatie: Aerospace Information Service.


Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. De meest recente uitgaven zijn een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
Zie hier voor nadere details.

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend ge´nteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 en begin 2015 zijn delen van de collectie op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Nadere informatie over de uitgebrachte CD-ROM's is hier te vinden.
Voor inlichtingen: Arno Landewers


Tot en met 2011 organiseerde Luchtvaartkennis de Nederlandse Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen.

Geschiedenis van vliegtuigherkenning als hobby en de NVHK
Verslag en uitslag NVHK 2004
Verslag en uitslag NVHK 2005
Verslag en uitslag NVHK 2006
Verslag en uitslag NVHK 2007
Verslag en uitslag NVHK 2008
Verslag en uitslag NVHK 2009
Verslag en uitslag NVHK 2011
Vanaf 2012 is er geen NVHK gehouden wegens gebrek aan belangstelling.

Jaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!

De jaarvergadering 2015 vond plaats op 14 maart j.l. in het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum van de Stichting CRASH 1940-1945 in Aalsmeerderbrug.


Luchtvaartkennis forum
Voor lezers van Luchtvaartkennis en ge´nteresseerden is er op yahoogroups een forum opgezet. Doel van het forum is het bieden van een platform voor het stellen van vragen betreffende luchtvaarthistorie aan medelezers en voor het voeren van discussies rond luchtvaarthistorie of de KNVvL/Luchtvaartkennis/Air-Britain Branch Netherlands. Ook kunnen foto's op het forum worden gezet (er zijn o.a. 70 foto's te vinden uit het album van A.G. von Baumhauer). Het forum kan hier worden gevonden. Lid worden van het forum kan door een lege email te sturen naar lvk-forum-subscribe@yahoogroups.com