luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Publikaties 

Abonnementen en lidmaatschap 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- Op zaterdag 28 maart 2015 is de KNVvL afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain Branch Netherlands aanwezig op de Luchtvaartbeurs in luchtvaart themapark Aviodrome op vliegveld Lelystad. Hier kan met ons kennis worden gemaakt, en kunnen publicaties (boeken, tijdschriften) en CD-ROM's worden aangeschaft.
- De jaarvergadering 2015 vond plaats op 14 maart in het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum van de Stichting CRASH 1940-1945 in Aalsmeerderbrug. Onder een flinke belangstelling werd o.a. gepraat over de mogelijkheden ons blad ook in digitale vorm uit te geven.
- Begin maart is een tweede CD-ROM uitgekomen met opnamen uit de Luchtvaartkennis fotocollectie. Het betreft opnamen van Nederlandse militaire vliegtuigen. Meer informatie hier.
- Het Nederlands Luchtvaartuig Register per begin mei 2014 (en alle mutaties sindsdien) is online beschikbaar; inclusief aanvullingen uit niet officiŽle bronnen.
- Lijst met KLM Telegrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt ůůk de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek ťťn van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
- besprekening van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Harm J. Hazewinkel (hoofdredacteur) en Arno Landewers.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiŽle bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.1 2015, 64ste jaargang):
 • de zoektocht naar een zware zeebommenwerper, door Nico Geldhof
  In 1926 begon de selectie van een zware zeebommenwerper door de Marine Luchtvaart Dienst (MLD), bestemd voor de defensie van zowel Nederland als Oost-IndiŽ. Omdat de aanvankelijk geteste Fokker F.B. III vliegboot niet voldeed, werden ook enkele buitenlandse types geŽvalueerd: de Junkers K 30 en Rohrbach Ro VII Robbe. Het artikel behandeld het verloop van de proefvluchten, de bevindingen en ook hoe Fokker een tweede kans greep door de T.IV aan te bieden, het type dat uiteindelijk de voorkeur kreeg.
 • Schreck - FBA 290, door Harm J. Hazewinkel
  In de nieuwe serie "minder bekende bezoekers in Nederland" een beschrijving van de Franse Schreck - FBA 290 vliegboot, waarvan het prototype in 1931 Schiphol met een bezoek vereerde. Het ontwerp bleek niet succesvol, hoewel de Franse marine een kleine serie bestelde, waarvan er augustus 1934 ťťn van op Schiphol was te zien.
 • Antilliaans Luchtvaart Maatschappij (ALM) - deel 2: van winst tot ondergang (1974-2002), door Arno Landewers
  Het tweede deel van de beschrijving van de geschiedenis van de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij (ALM) begint in 1974 en eindigt met de ondergang van de ALM in 2002. Begin jaren 70 draaide de ALM goed; voor het eerst in het bestaan werd winst gemaakt. Een complex aan ontwikkelingen laten echter vanaf eind jaren 70 een zichzelf versterkende neergang zien, die uitgebreid wordt beschreven. Het artikel gaat verder dieper in op de moeizame relatie met de KLM, de affaire rond International Caribbean Tourist NV (ICT) (een door de Antilliaanse overheid opgericht charter vliegbedrijf), de concurrentie met Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en Air Aruba en de oprichting van het regionale vliegbedrijf ABC Commuter.
 • Fokker vliegboten voor IndiŽ, door Frits Gerdessen
  In 1939 werkte Fokker aan het ontwerp van een aantal civiele vliegboten en een watervliegtuig, bestemd voor Nederlands-IndiŽ. De eerste ontwerpen waren gebaseerd op specificaties van een aantal oliebedrijven, maar de ontwerpen werden in een later stadium ook aangeboden aan defensie en de KNILM, de Koninklijk Nederlands-Indische Luchtvaart Maatschappij. De ontwerpen voor de olie industrie vertoonden gelijkenis met de Grumman Goose vliegboot; het ontwerp voor de KNILM betrof een op de Fokker T.8W gebaseerd watervliegtuig. In een artikel in deze editie worden de ontwerpen en hun totstandkoming beschreven, en geÔllustreerd met maatschetsen. Geen van de ontwerpen is uiteindelijk gebouwd.
 • Liberators uit Zwitserland voor de KLM
  Dat de Consolidated Liberator bommenwerper, in transportversie C-87, in beeld is geweest om na de oorlog bij de KLM dienst te doen is al eerder beschreven. Uit archiefstukken blijkt dat de belangstelling van de KLM al uit 1944 stamt, en in Zweden en Zwitserland terechtgekomen vliegtuigen betrof. De gang van zaken rond deze belangstelling leidde tot een ambtelijk conflict tussen de ministeries van Waterstaat en Buitenlandse Zaken, dat in een kort artikel wordt beschreven.

  In de biografische bouwstenen (een serie rond (aspirant) vliegers van de KLM uit de jaren 30) aandacht voor A.J. Auping, een Nederlandse vlieger die vooral in Engeland actief was, en onder meer naar India vloog.

  Vaste rubrieken:
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.
 • Boekbesprekingen:
  Nederlandse vliegtuigen, deel 1: Nederlandse vliegtuigbouwers in het buitenland - Theo Wesselink (Dutch Aviation Publications/Theo Wesselink);
  Nederlandse vliegtuigen, deel 2: Alle vliegtuigen ooit gebouwd in Nederland - Theo Wesselink (Dutch Aviation Publications/Theo Wesselink);
  Retribution and Recovery - German Aircraft and Aviation 1919 to 1922 - Lennart Andersson/Ray Sanger (Air Britain (Historians) Ltd) en
  van JSF naar F-35 Lightning II - Pieto van Buysen (Lanasta)


  Inhoud oudere nummers

  Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten EUR 8,50 (voor de recente nummers). Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (EUR 34 per jaar voor 4 nummers) kunt u contact opnemen met de penningmeester.


  De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
  Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt geÔnteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels en de KNVvL periodiek. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

  - Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
  - Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken en CD-ROMS's (in de afgelopen jaren onder andere het "Uiver dossier", een boek over vliegtuigbouwer Spijker en twee CD-ROM's met historische foto's) of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
  - Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.


  Samenwerking met avianet.eu
  Per 1 mei 2011 werkt de Afdeling Luchtvaartkennis samen met avianet. Vanaf die dag zijn een aantal in het verleden gepubliceerde klassieke artikelen uit LUCHTVAARTKENNIS online beschikbaar op avianet.eu. Ook is een selectie unieke foto's (van vooral internationale luchtvaartevenementen uit de jaren '60 en '70) te bekijken.

  Doel van deze samenwerking is enerzijds bekendheid geven aan de Afdeling Luchtvaartkennis en het door haar gepubliceerde materiaal, en anderzijds de lezers van avianet.eu een verdieping en uitbreiding bieden met informatie. U kunt de LUCHTVAARTKENNIS sectie van avianet.eu hier vinden.

  Avianet.eu is de opvolger van avianet.nl, gestart in 1999 en ťťn van de eerste Nederlandstalige websites op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Avianet.eu is gericht op de lucht- en ruimtevaart in de Benelux, maar met aandacht voor interessante gebeurtenissen en verhalen daarbuiten. Avianet.eu wordt gepubliceerd door Aerospace Information Service, een uitgeverij gevestigd te Made (N-Br.). Voor meer informatie: Aerospace Information Service.


Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. De meest recente uitgaven zijn een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
Zie hier voor nadere details.

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend geÔnteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 en begin 2015 zijn delen van de collectie op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Nadere informatie over de uitgebrachte CD-ROM's is hier te vinden.
Voor inlichtingen: Arno Landewers


Tot en met 2011 organiseerde Luchtvaartkennis de Nederlandse Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen.

Geschiedenis van vliegtuigherkenning als hobby en de NVHK
Verslag en uitslag NVHK 2004
Verslag en uitslag NVHK 2005
Verslag en uitslag NVHK 2006
Verslag en uitslag NVHK 2007
Verslag en uitslag NVHK 2008
Verslag en uitslag NVHK 2009
Verslag en uitslag NVHK 2011
Vanaf 2012 is er geen NVHK gehouden wegens gebrek aan belangstelling.

Jaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!

De jaarvergadering 2015 vond plaats op 14 maart j.l. in het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum van de Stichting CRASH 1940-1945 in Aalsmeerderbrug.


Luchtvaartkennis forum
Voor lezers van Luchtvaartkennis en geÔnteresseerden is er op yahoogroups een forum opgezet. Doel van het forum is het bieden van een platform voor het stellen van vragen betreffende luchtvaarthistorie aan medelezers en voor het voeren van discussies rond luchtvaarthistorie of de KNVvL/Luchtvaartkennis/Air-Britain Branch Netherlands. Ook kunnen foto's op het forum worden gezet (er zijn o.a. 70 foto's te vinden uit het album van A.G. von Baumhauer). Het forum kan hier worden gevonden. Lid worden van het forum kan door een lege email te sturen naar lvk-forum-subscribe@yahoogroups.com