luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS digitaal
     
Startpagina 

Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Publikaties 

Abonnementen en lidmaatschap 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Nederland (na mei 2014), Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 

Begin 2016 is de DVD "Luchtvaartkennis digitaal archief 1953-2009" uitgekomen. De DVD bevat alle door ons tussen 1953 en 2009 uitgegeven nummers van "Mededelingen" en LUCHTVAARTKENNIS. Hiermee is een unieke verzameling informatie toegankelijk gemaakt. Sinds 1952 verscheen het afdelingsblad (die eerste nummers zijn helaas verloren gegaan), aanvankelijk met de weinig inspirerende naam “Mededelingen”. Het werd de leden toegezonden samen met onder meer foto's, stickers en time-tables. In de “Mededelingen” werden destijds (in een tijdperk zonder Internet, en beperkte beschikbaarheid van literatuur) voornamelijk luchtvaartnieuwtjes behandeld, maar met het vorderen van de tijd ook historische informatie. Vanaf de jaren 80 is het blad omgevormd tot het gerenommeerde en diepgravende luchtvaarthistorisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS dat het nu is. Meer over de geschiedenis van de afdeling Luchtvaartkennis en het blad vindt U hier.

Alle tijdschriften op op de DVD zijn gescand in pdf, doorzoekbaar en er zijn indexen aanwezig. Om een indruk te krijgen van de rijke inhoud, vindt U hier de index (let op: pdf document van 96 pagina's, grootte ruim 6 MB).
De DVD kan worden aangeschaft voor EUR 20,- (exclusief verzendkosten) door het zenden van een email aan Loet Kuipers (loetk@hotmail.com).


Overigens worden de nummers van LUCHTVAARTKENNIS vanaf 2010, en ouder van vijf jaar, digitaal beschikbaar gesteld via de website van de KNVvL.
Tevens zijn twee CD-ROMS's beschikbaar met fotomateriaal (betreffende Nederlandse civiele luchtvaart en militaire luchtvaart). Meer informatie hier.