luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
LUCHTVAARTKENNIS digitaal 

Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Publikaties 

Abonnementen en lidmaatschap 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Nederland (na mei 2014), Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- De jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis vond plaats op zaterdagmiddag 18 maart 2023 in het KNVvL kantoor in Woerden.
- Door Verenigde Vleugels wordt de serie "Uitgelicht" uitgegeven, over vliegtuigtypen welke in Nederland en BelgiŽ een rol hebben gespeeld. Zowel deel 1 (Fokker F.7-3m), deel 2 (Sud Aviation SE 210 Caravelle), deel 3 (Fokker F28 Fellowship), deel 4 (Lockheed Constellation) en deel 5 (Messerschmitt Me 262) zijn geschreven door de LUCHTVAARTKENNIS redactie. Meer informatie vindt U hier.
- Half september 2016 is de publicatie "PK-, het luchtvaartuig register van Nederlands-IndiŽ tot en met 1942" (door Harm Hazewinkel) uitgekomen. Dit boekje (A4 format, 56 pagina's) geeft een gedetailleerd overzicht van alle vliegtuigen welke tot en met 1942 (de capitulatie van Nederlands-IndiŽ) in het Nederlands-Indische luchtvaartuig register zijn ingeschreven. Leden ontvingen deze uitgave gratis. Uiteraard is dit boekje ook te koop. Meer informatie hier.
- Begin 2016 is de DVD "Luchtvaartkennis digitaal archief 1953-2009" uitgekomen, welke leden gratis krijgen toegezonden. De DVD bevat alle door ons uitgegeven nummers van "Mededelingen" en LUCHTVAARTKENNIS tot en met 2009. Meer informatie hier.
- Nummers van LUCHTVAARTKENNIS vanaf 2010, en ouder dan vijf jaar, worden digitaal beschikbaar gesteld via de website van de KNVvL.
- Begin maart 2015 is een tweede CD-ROM uitgekomen met opnamen uit de Luchtvaartkennis fotocollectie. Het betreft opnamen van Nederlandse militaire vliegtuigen. Meer informatie hier.
- Het Nederlands Luchtvaartuig Register per begin mei 2014 (en alle mutaties sindsdien) is online beschikbaar; inclusief aanvullingen uit niet officiŽle bronnen.
- Lijst met KLM Telegrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici. Verder geeft LUCHTVAARTKENNIS historische context bij actuele onderwerpen.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt ůůk de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek ťťn van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
- modelbouw;
- bespreking van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Arno Landewers (hoofdredacteur), Loet Kuipers en Jan Hemink, als adviseur treedt Harm Hazewinkel op.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiŽle bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.1 2023, 73ste jaargang):
 • Met de KLM naar Berlijn 1969- 1989 en de KLM- Interflug relaties, door Arno Landewers
  De na de Tweede Wereldoorlog uit de Geallieerde bezettingszones ontstane Bondrepubliek Duitsland (BRD) en de communistische Duitse Democratische Republiek (DDR) zorgden voor grote politieke en militaire spanningen en hadden ook grote weerslag op de luchtvaart. Nergens werd dit duidelijker dan rond de voormalige Duitse hoofdstad Berlijn die, hoewel gelegen in de DDR ook door de geallieerden was opgedeeld. De houdgreep waarin de vier bezettingsmachten elkaar daar hielden zorgde ervoor dat het voor luchtvaartmaatschappijen uit West-Europa (buiten Franse, Britse en Amerikaanse maatschappijen) onmogelijk werd gemaakt om op Berlijn te vliegen. De KLM werd de eerste West-Europese luchtvaartmaatschappij die daarom naar het bij Berlijn, maar in de DDR gelegen vliegveld SchŲnefeld ging vliegen en relaties aanknoopte met de nationale luchtvaartmaatschappij van de DDR, Interflug.
 • Junker J 16, door Harm Hazewinkel
  Junkers was er na de Eerste Wereldoorlog niet alleen er vroeg bij met een verkeersvliegtuig in de vorm van de zo succesvolle F 13. Een ander, kleiner verkeersvliegtuig dat uit de fabriek in Dessau kwam was de J 16 (later K 16). Nederland speelde daar een rol in.
 • ďSchuldigeĒ vliegtuigen Ė de Argentijnse dodenvluchten 1976-1983, door Arno Landewers
  Rond het wereldkampioenschap voetbal dat afgelopen november en december in Qatar werd gehouden werden in de media herinneringen opgehaald aan het kampioenschap dat in juni 1978 werd gehouden in ArgentiniŽ. Dat had vooral te maken met het repressieve regime in Qatar en de wenselijkheid van een boycot van het kampioenschap. In 1978 werd een soortgelijke discussie gevoerd: want sinds 1976 werd ArgentiniŽ geregeerd door een neo-fascistische dictatuur. In maart 1977 verschenen de eerste berichten over het uit vliegtuigen werpen van gevangenen waarbij werd vermeld dat daarvoor Fokker F27 Friendships werden gebruikt. Uit recent onderzoek blijkt vooralsnog dat er voor deze vreselijke praktijken andere vliegtuigen werden gebruikt.
 • KLM Dakotaís bij de luchtmacht, door Coen van den Heuvel
  In september 1948 stond de Luchtmacht twee De Havilland D.H. 89 Dominies aan de KLM af voor gebruik door de Verenigde Naties in het Midden Oosten. Hiervoor werd tussen Luchtmacht en KLM een charterovereenkomst afgesloten; in ruil voor de twee Dominies kreeg de Luchtmacht de beschikking over een KLM Dakota. Deze bruikleenovereenkomst werd nog jarenlang doorgezet.

  Vaste rubrieken:
 • in model: MLD Sikorsky S-51 - Boosaardige dame werd reddende engel, door Paul Beukema.
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Boekbespreking (Hans Jungerius- Verboden landschap, sporen en verhalen van een Duits-Nederlands cultuurlandschap, Jap Sam Books, 2022 en Rod Simpson, Pete Longley, Robert Swan- The General Aviation handbook, a guide to millennial general aviation manufacturers and their aircraft, Air-Britain, 2022).
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.


Inhoud oudere nummers

Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten EUR 10,00 (voor de recente nummers). Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (EUR 39 per jaar voor vier nummers) kunt u contact opnemen met de penningmeester.


De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt geÔnteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, en 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

- Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
- Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken, CD-ROM's en DVD's of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
- Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. De meest recente uitgaven zijn een overzicht voor het vooroorlogse Nederlands-Indische luchtvaartuig register, een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
Zie hier voor nadere details.

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend geÔnteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 en begin 2015 zijn delen van de collectie op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Nadere informatie over de uitgebrachte CD-ROM's is hier te vinden.
Voor inlichtingen: Arno LandewersJaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!