luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
LUCHTVAARTKENNIS digitaal 

Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Publikaties 

Aanwijzingen voor auteurs (pdf bestand) 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Nederland (na mei 2014), Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- Luchtvaartkennis/ALA Enquête 2023 bestanden:
in MS Word
in RTF
De enquête kan, naast per email, per post worden verzonden naar het redactieadres, zoals dat in de colofon van het blad staat.
- Door Verenigde Vleugels wordt de serie "Uitgelicht" uitgegeven, over vliegtuigtypen welke in Nederland en België een rol hebben gespeeld. Zowel deel 1 (Fokker F.7-3m), deel 2 (Sud Aviation SE 210 Caravelle), deel 3 (Fokker F28 Fellowship), deel 4 (Lockheed Constellation) en deel 5 (Messerschmitt Me 262) zijn geschreven door de LUCHTVAARTKENNIS redactie. Meer informatie vindt U hier.
- Half september 2016 is de publicatie "PK-, het luchtvaartuig register van Nederlands-Indië tot en met 1942" (door Harm Hazewinkel) uitgekomen. Dit boekje (A4 format, 56 pagina's) geeft een gedetailleerd overzicht van alle vliegtuigen welke tot en met 1942 (de capitulatie van Nederlands-Indië) in het Nederlands-Indische luchtvaartuig register zijn ingeschreven. Leden ontvingen deze uitgave gratis. Uiteraard is dit boekje ook te koop. Meer informatie hier.
- Begin 2016 is de DVD "Luchtvaartkennis digitaal archief 1953-2009" uitgekomen, welke leden gratis krijgen toegezonden. De DVD bevat alle door ons uitgegeven nummers van "Mededelingen" en LUCHTVAARTKENNIS tot en met 2009. Meer informatie hier.
- Nummers van LUCHTVAARTKENNIS vanaf 2010, en ouder dan vijf jaar, worden digitaal beschikbaar gesteld via de website van de KNVvL.
- Begin maart 2015 is een tweede CD-ROM uitgekomen met opnamen uit de Luchtvaartkennis fotocollectie. Het betreft opnamen van Nederlandse militaire vliegtuigen. Meer informatie hier.
- Het Nederlands Luchtvaartuig Register per begin mei 2014 (en alle mutaties sindsdien) is online beschikbaar; inclusief aanvullingen uit niet officiële bronnen.
- Lijst met KLM Telegrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici. Verder geeft LUCHTVAARTKENNIS historische context bij actuele onderwerpen.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.
Aanwijzingen voor auteurs (pdf bestand).

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt óók de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek één van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister: een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek.
- modelbouw;
- bespreking van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Arno Landewers (hoofdredacteur) en Loet Kuipers, als adviseur treedt Harm Hazewinkel op.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiële bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.3 2023, 73ste jaargang):
 • Het ‘Escadrille des As’ op Soesterberg- een Frans bezoek aan Nederland in 1931, door Harm J. Hazewinkel
  Op 10 juli 1931 arriveerde op Soesterberg een zestal Franse militaire vliegtuigen. Dat was op zichzelf in die tijd al bijzonder, maar bovendien werden die vliegtuigen gevlogen door befaamde Franse vliegers, waaronder oceaanvliegers en wereldrecordhouders. Men sprak dan ook van het “Escadrille des As” en het – korte – bezoek aan Nederland was een onderdeel van een tocht van meer dan 10.000 km langs een groot aantal Europese landen.
 • De Fokkers van Khadaffi, door Arno Landewers
  In het midden van de jaren 70 kon Fokker enkele F-27’s leveren aan de Libische staatsluchtvaartmaatschappij, hoewel de Libische leider Khadaffi een behoorlijk antiwesterse houding had. Binnen enkele jaren begon de Amerikaanse inlichtingendienst zich druk te maken over zowel de F-27’s in Libië als de levering van F-28’s aan Libyan Arab Airlines.
 • De Koolhoven reuzenvliegboten, door Frits Gerdessen
  Frits Koolhoven had veel ideeën en in zijn bedrijf zijn van 1926 tot 1940 tegen de 200 vliegtuigontwerpen gemaakt. Daarvan zijn er 19 gebouwd (F.K. 40 t/m F.K. 58). Van het merendeel van de andere ontwerpen is nauwelijks iets bekend. Onder deze ontwerpen waren twee forse vliegboten, die destijds de pers haalden.
 • De brand in Hangaar 10, door Wim Snieders
  Fotoverslag van de brand in hangaar 10 op Schiphol-Oost op 29 juni 1968, waarbij een KLM Douglas DC-8-53 verloren ging.
 • De volksvliegtuigen hype, door Peter Groeskamp
  Ook de luchtvaart is niet vreemd aan modegrillen. Denk aan de huidige UAM (Unmanned Air Mobility) hype: op afstand bestuurde (of autonoom vliegende), veelal verticaal opstijgende en elektrisch aangedreven luchttaxi’s en, rond 2010, de “very light jets” (lichte zakenjets). In de jaren 50 was het idee dat steden zouden worden verbonden door helikopter diensten, later door V/STOL vliegtuigen (verticaal, of van een zeer korte baan opstijgend). De oudste luchtvaarthype is wellicht het volksvliegtuig, die in de jaren 30 het licht zag. Het idee van een goedkoop vliegtuig voor “de gewone man” is natuurlijk nog wel eens teruggekomen, de laatste keer in de jaren 80 met de opkomst van de ultralights. In mei 1936 gaf F. Van Slooten, redacteur van het tijdschrift Het Vliegveld, zijn visie over het volksvliegtuig.
 • International Rescue Helicopter Meeting Ypenburg Mei 1970, door Arno Landewers
  Kort verslag van deze internationale wedstrijd voor militaire redding helikopters.
 • De Belgisch/Britse ballonnen met PH-registraties, door Coen van den Heuvel
  Achtergrond van het registeren van diverse voormalig Brits geregistreerde ballonnen met Belgische eigenaren in het Nederlandse luchtvaartuigregister in de afgelopen maanden.

  Vaste rubrieken:
 • in model: LA-KNIL Morane- Saulnier MS AR-35EP2 M-59, door Paul Beukema
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Boekbespreking (Azarja Harmanny- Grof geschut, artillerie en luchtstrijdkrachten in de Indonesische onafhankelijksoorlog, 1945-1949, Amsterdam University Press, 2023 en Edwin Hoogschagen en Bart M. Rijnhout- Vliegend boven de koraalriffen; B-24 Liberator detachement MLD op de Cocos-eilanden, Walburg Pers/Lanastra, 2023).
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.


Inhoud oudere nummers

Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten EUR 10,00 (voor de recente nummers). Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (EUR 39 per jaar voor vier nummers) kunt u contact opnemen met de penningmeester.


De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt geïnteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, en zes maal per jaar het blad Verenigde Vleugels. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

- Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
- Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken, CD-ROM's en DVD's of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
- Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. De meest recente uitgaven zijn een overzicht voor het vooroorlogse Nederlands-Indische luchtvaartuig register, een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
Zie hier voor nadere details.

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend geïnteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 en begin 2015 zijn delen van de collectie op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Nadere informatie over de uitgebrachte CD-ROM's is hier te vinden.
Voor inlichtingen: Arno LandewersJaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!